Grus til renovering af stisystem

Bestyrelsen vil gerne orientere om følgende:

Mandag/tirsdag i uge 38 vil der blive aflæsset grus på vores vendepladser. Dog på en sådan måde at det ikke dækker for indkørslerne.

Gruset skal bruges til opfyldning og renovering af  vores stisystem.

Vi forventer arbejdet gennemført ved udgangen af uge 38.

Vi beklager eventuelle ulemper dette må have for de af foreningens medlemmer der bor ud til vendepladserne.

På bestyrelsens vegne,

David
Formand

Godt arbejde!

Foreningen har idag afholdt sin 2. arbejdsdag – STOR SUCCES!

Vi slog sidste års fremmøde – vi var mere end 40 husstande repræsenteret fra morgenstunden og kl. 12.00 kunne vi nyde frugten af vores arbejde med hjemmebagt kage og lidt at drikke.

I år har vi foruden oprydning og opsamling af en hel trailer fuld skrald, sat 3 styks borde/bænke sæt op til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen beder alle beboere om at passe godt på vores nye fælles havemøbler.

Senere på måneden vil der blive sat skraldespande og “ryd op efter din hund” skilte op.

Lige som sidste år vil de husstande der ikke var repræsenterede idag, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6

Arbejdsdag – well done!

 

Foreningen har idag afholdt sin første fælles arbejdsdag – Det blev en kæmpe success!

Vejret var ingen hindring, da cirka 30 huse var repræsenteret ved starten kl. 10.00, det betød at vi efter 2 timers arbejde og 5 vognlæs skrald, grene og andet affald, var klar til at nyde en kop velfortjent kaffe med kage.

Vi har også opsat nabohjælp skilt ved indkørslen til vores forening. På hjemmesiden https://din.nabohjælp.dk/account/signup er det muligt at læse mere om initiativet. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig og opsætte de gratis klistermærker.

De husstande der ikke var repræsenterede idag, vil modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Vi ses igen til efteråret! (tid og sted vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.)

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6

Arbejdsdag i grundejerforeningen

Husk at grundejerforeningen afholder arbejdsdag søndag d. 6. april 2014 kl. 10.00.

Mødested er græsarealet ved afvandingshullet, for enden af Jonshaven.

Opgaver vil blive fordelt på dagen.

Grundejerforeningen vil være vært for kaffe og kage.

Vel mødt

Bestyrelsen

ps. jf. sidste års generalforsamling vil foreningen indkræve kr. 300.00 i tilfælde af fravær.

Opgravning af planter

Energinet.dk har gjort bestyrelsen opmærksomme på at der er sat planter på et areal hvor der er lagt gasledning i jorden. (i hjørnet mod omfartsvejen og mod Kalundborg). Området er afmærket med Energinet.dk’s gasmarkeringspæle samt pinde med minestrimmel.

Der må ikke stå træer og buske i arealet, derfor tilbyder Energinet.dk at grave alle træer og buske op,
fredag d. 26/10-2012.

Alle beboere er velkommen til at hente alle de træer og buske som bliver gravet op
fra fredag d. 26/10 til mandag d. 29/10-2012 hvor alle planter der står tilbage vil blive bortskaffet.

Information til grundejere der endnu ikke har bygget.

Jeg skriver for at bede jer tage stilling til nedenstående 2 punkter.

Ukrudt kender ingen grænser / vedligeholdelse af byggegrund.
Af hensyn til dine naboer samt udseendet af vores grundejerforening skal jeg bede dig om at sørge for vedligeholdelse af din byggegrund.

I en travl hverdag kan jeg sagtens forstå hvis du ikke selv har tid til at holde ukrudt og græs nede, derfor kan grundejerforeningen tilbyde at formidle græsslåning ved anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst når de alligevel vedligeholder foreningens øvrige græsarealer.

Prisen er kr. 300,- + moms der afregnes på faktura til Grøn Vækst.

Før i starter med at bygge.
Vi har haft gode erfaringer med at tage billeder af asfalt og kantstene inden byggeriet starter. Dette er din garanti for at du ikke kommer til at betale for udbedring af skader på disse når håndværkerne har forladt byggepladsen.

Kontakt Henrik Kragh Thomsen, formand@jonsgarden.dk hvis du ønsker vi skal iværksætte græsslåning, senest d. 10. September 2012, eller når i er klar til at få taget billeder.

Ellers er der blot tilbage at sige at vi glæder os til at se jer i kvarteret.

Venlig hilsen & god sommer

Henrik Kragh Thomsen
Formand

Jonshaven 6
4200 Slagelse