Rettidige indkomne forlag til generalforsamling 2014

På generalforsamlingen d. 26/3-2014 har alle medlemmer mulighed for at bringe forslag til afstemning, såfremt dette er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dvs. d. 18/3-2014.

Bestyrelsen har modtaget en række forslag, der med få undtagelser har det til fælles, at de vedrører vores nær-rekreative grønne områder.

For at et forslag kan bringes til afstemning til generalforsamlingen, har bestyrelsen betinget at nedenstående information er fremskaffet af forslagstilleren.

 • Beskrivelse af forslaget
 • Plan for vedligeholdelse, etablering, placering osv.
 • Pris for anskaffelse, ide til finansiering
 • Pris for vedligeholdelse/abonnement osv.

Dette har bestyrelsen været i dialog med forslagsstillerne om.

På baggrund heraf indstiller bestyrelsen nedenstående forslag til afstemning.

 • Anlæg af boldbane i arealet imellem vores grundejerforening og musikkvarteret.
  Arealet skal jævnes/tromles og herefter slåes sammen med det øvrige “fingræs” dvs. ca. 22 gange om året.
  Prisen for etablering er ca. kr. 5.500,-
  Årlig merpris for vedligeholdelse kr. 7.650,-
  Prisen er excl. moms
 • Oprettelse af en arbejdsgruppe der skal arbejde for fremadrettet udvikling & vedligeholdelse af vores grønne områder.

Nedenstående forslag er modtaget, men kan på baggrund af manglende information ikke bringes til afstemning.

 • Indkøb og opsætning af hjertestarter inkl. abonnement
 • Indkøb og opsætning af shelter ved højen
 • Anlæg af grussti i østlig ende af Jonshaven
 • Opsætning af fodboldmål på det store grønne areal
 • Vedligeholdelse af udsigtshøjen inkl. plantning af træ og opsætning af bænk
 • Opsætning af skraldespande langs stierne (tømning skal foretages af dem, der slår græs)
 • Beplantning ud mod omfartsvejen
 • Anlæg af legeplads

Det er rigtig gode forslag, som bestyrelsen anbefaler bliver behandlet under punktet eventuelt.

Herefter anbefaler bestyrelsen, at de medlemmer der ønsker, kan træde ind i arbejdsgruppen og herefter arbejde for at lægge en detaljeret plan for ovenstående inkl. en prioritering af forslag, som kan bruges som afstemningsgrundlag ved generalforsamlingen i 2015.