Opgravning af planter

Energinet.dk har gjort bestyrelsen opmærksomme på at der er sat planter på et areal hvor der er lagt gasledning i jorden. (i hjørnet mod omfartsvejen og mod Kalundborg). Området er afmærket med Energinet.dk’s gasmarkeringspæle samt pinde med minestrimmel.

Der må ikke stå træer og buske i arealet, derfor tilbyder Energinet.dk at grave alle træer og buske op,
fredag d. 26/10-2012.

Alle beboere er velkommen til at hente alle de træer og buske som bliver gravet op
fra fredag d. 26/10 til mandag d. 29/10-2012 hvor alle planter der står tilbage vil blive bortskaffet.