Indkommende forslag til Generalforsamling 2022

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti mellem Jonsgården og Jernbjerglunden. Pris 26.000 kr.

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti fra Jonshaven hvor der i dag er en trampesti. Pris 20.000 kr.

Elsebeth Mayn Andersen er kommet med flere forslag ang. “Lidt vildere natur!” se mere her

Ida Larsen er kommet med forslag om opsætning af stolper ved stierne til de grønne arealer. Kan se der er flere der med bil kører ind på vores grønne område. Se yderligere her.