Opslagstavle

Generalforsamlingens referater

Her kan du finde referater fra de seneste generalforsamlinger i pdf-format.

Regnskab og budget

Herunder kan du hente grundejerforeningens regnskab. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12; umiddelbart efterfølgende vil årsopgørelsen blive udarbejdet, og offentliggjort på generalforsamlingen. Efter vedtagelse vil den vil være tilgængelig på denne side. Vedtaget budget for næste år er vedhæftet hvert regnskab.

Nyhedsbreve

Herunder kan du læse nyhedsbreve fra bestyrelsen.

Ejerlav

Vedligeholdelse af udendørs arealer samt vintertjeneste

I september 2011 indgik bestyrelsen nedenstående aftale med Grøn Vækst om vedligeholdelse af vores grønne områder samt vintertjeneste. Aftalen er gældende fra 1. november 2011 til 30. oktober 2012

Gadebelysning

Grundejerforeningen har tegnet serviceaftale med SK Forsyning. Aftalen indeholder både præventiv vedligeholdelse og fejlmeldingsservice ved defekte lyskilder.

Observerer du en defekt lyskilde kan du selv fejlmelde den til SK Forsyning via deres hjemmeside.

Parcelhusejernes Landsforening

Grundejerforeningen er medlem af PL, da denne arbejder for til enhver tid at varetage grundejeres interesser. Desuden har PL en forsikringspakke som vi gør brug af.

Slagelse Kommunes lokalplan nr. 264

Byggemodning af Jonsgården