Arbejdsdag på Søndag d. 24-4

Husk det er på Søndag der igen er arbejdsdag.

Vi mødes ved Jonshaven/Søen kl. 10.00, hvor opgaverne vil blive fordelt af bestyrelsen.

Når alle er færdige med opgaverne, er der i år arrangeret, at der kommer en pølsevogn, som serverer blandede pølser, herunder også veganske og halalpølser, med brød og tilbehør.

Husk: hvis du ikke kan deltage på arbejdsdagen, må du gerne aftale at f.eks. din nabo deltager på dine vegne. Det er alene et krav at 1 fra hver husstand deltager.

Arbejdsdag 2019


Hermed en opdatering på arbejdsdagen d. 28. april 2019 samt lidt billeder herfra.

Dagen gik med, at vi fik samlet affald, tømt kloaker, kørt fodboldmål væk, beskåret planter langs stierne, samt kørt på genbrugspladsen.

Tak til alle dem, som gav en hånd med at gøre vores kvarter til et fortsat dejligt og attraktivt område.

Lige som de sidste år vil de husstande, der ikke var repræsenterede på arbejdsdagen, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk arbejdsdagen for foråret 2020 bliver afholdt søndag d. 26. april.

Arbejdsdag 2017

Hermed en opdatering på arbejdsdagen d. 23. april 2017.

Dagen gik med, at vi fik samlet affald, tømt samtlige kloaker, fejet vejene, beskåret  træer samt kørt på genbrugspladsen.

Tak til alle dem, som gav en hånd med at gøre vores kvarter til et fortsat dejligt og attraktivt område.

Lige som de sidste år vil de husstande, der ikke var repræsenterede på arbejdsdagen, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk arbejdsdagen for foråret 2018 bliver afholdt søndag d. 22. april.

Arbejdsdag forår 2016

Hermed en opdatering på arbejdsdagen, samt lidt billeder herfra.

Vi fik samlet affald, plantet nye frugttræer på plantagen og gravet stien frem ved søen, Filtenborg ser gerne at flere stiller trailer til rådighed, og eller tilbyder at hjælpe med at køre skrald væk. Han blev denne gang efterladt lidt alene med opgaven, med hjælp fra Claus på Jonsgården.

Der var 13 hustande der ikke dukkede op, af dem mangler 8 stadig at betale.

Godt arbejde,
Bestyrelsen

Godt arbejde!

Foreningen har idag afholdt sin 2. arbejdsdag – STOR SUCCES!

Vi slog sidste års fremmøde – vi var mere end 40 husstande repræsenteret fra morgenstunden og kl. 12.00 kunne vi nyde frugten af vores arbejde med hjemmebagt kage og lidt at drikke.

I år har vi foruden oprydning og opsamling af en hel trailer fuld skrald, sat 3 styks borde/bænke sæt op til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen beder alle beboere om at passe godt på vores nye fælles havemøbler.

Senere på måneden vil der blive sat skraldespande og “ryd op efter din hund” skilte op.

Lige som sidste år vil de husstande der ikke var repræsenterede idag, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6

Arbejdsdag – well done!

 

Foreningen har idag afholdt sin første fælles arbejdsdag – Det blev en kæmpe success!

Vejret var ingen hindring, da cirka 30 huse var repræsenteret ved starten kl. 10.00, det betød at vi efter 2 timers arbejde og 5 vognlæs skrald, grene og andet affald, var klar til at nyde en kop velfortjent kaffe med kage.

Vi har også opsat nabohjælp skilt ved indkørslen til vores forening. På hjemmesiden https://din.nabohjælp.dk/account/signup er det muligt at læse mere om initiativet. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig og opsætte de gratis klistermærker.

De husstande der ikke var repræsenterede idag, vil modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Vi ses igen til efteråret! (tid og sted vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.)

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6

Arbejdsdag i grundejerforeningen

Husk at grundejerforeningen afholder arbejdsdag søndag d. 6. april 2014 kl. 10.00.

Mødested er græsarealet ved afvandingshullet, for enden af Jonshaven.

Opgaver vil blive fordelt på dagen.

Grundejerforeningen vil være vært for kaffe og kage.

Vel mødt

Bestyrelsen

ps. jf. sidste års generalforsamling vil foreningen indkræve kr. 300.00 i tilfælde af fravær.