Projekter

På generalforsamlingen i 2014 blev foreningen enige om at stifte en arbejdsgruppe der fremadrettet skal arbejde for udvikling af vores forening og tilhørende nær-rekreative grønne områder:

På bestyrelsens opfordring vil arbejdsgruppen frem mod næste års generalforsamling arbejde med nedenstående punkter, således at disse kan prioriteres og bringes til afstemning.

  • Indkøb og opsætning af hjertestarter inkl. Abonnement
  • Indkøb og opsætning af shelter ved højen
  • Anlæg af grussti i østlig ende af Jonshaven
  • Opsætning af fodboldmål på det store grønne areal
  • Vedligeholdelse af udsigtshøjen inkl. Plantning af træ og opsætning af bænk
  • Opsætning af skraldespande langs stierne (tømning skal fortages af dem, der slår græs)
  • Beplantning ud mod omfartsvejen
  • Anlæg af legeplads

Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen og består i skrivende stund af Lars Johansen, Jonsgården 8, men kan iøvrigt supplere sig selv efter behov.