Arbejdsdag 2017

Hermed en opdatering på arbejdsdagen d. 23. april 2017.

Dagen gik med, at vi fik samlet affald, tømt samtlige kloaker, fejet vejene, beskåret  træer samt kørt på genbrugspladsen.

Tak til alle dem, som gav en hånd med at gøre vores kvarter til et fortsat dejligt og attraktivt område.

Lige som de sidste år vil de husstande, der ikke var repræsenterede på arbejdsdagen, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk arbejdsdagen for foråret 2018 bliver afholdt søndag d. 22. april.