Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand:

David Bratved Mir, Jonsvangen 29.
E-mail: formand@jonsgarden.dk

Formanden er leder af bestyrelsen. Han/hun indkalder og behandler dagsordenen på møderne. Hvis der er stemmelighed i bestyrelsen har formanden den afgørende stemme.

Kasserer:

Joan Haagh, Jonsvangen 19.
E-mail: kasserer@jonsgarden.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

 • David Bratved Mir, Jonsvangen 29.
 • Elsebeth Mayn Andersen, Jonsgården 13.
 • Michael Sommerlund, Jonsgården 26.
 • Maria Meier Danskov, Jonshaven 3.
 • Alexander Raashøj, Jonsvangen 3.

Suppleant til bestyrelsen:

 • Søren Plambeck, Jonsvangen
 • Nermin Burek, Jonsvangen

Revisorer:

 • Thea Lindhardt Johansen, Jonsvangen 29.
 • Niels, Jonsgården 12.

Revisor suppleanter:

 • Solveig Filtenborg, Jonsvangen 29.

Bank oplysninger:

 • Danske Bank
 • Reg nr.: 1551
 • Konto nr.: 0010966663