Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkaldelsen er leveret ud alle grundejernes postkasser.

Indkaldelsen kan ses her

Budget 2023 kan ses her

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 21/3-23.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Vel mødt,

Bestyrelsen

Indkommende forslag til Generalforsamling 2021

Der er i alt fire forslag som er kommet bestyrelsen i hænde til genreralforsamlingen.

Elsebeth Mayn Andersen er kommet med forslag “Lidt vildere natur!” se mere her

Ida Larsen er kommet med forslag om opsætning af fem skilte med teksten:
Velkommen!
Husk, at samle din hundelort op og smide posen i en af de opsatte spande i kvarteret. Så vores børn kan lege frit.
Tak fordi du tænker på vores børn og vores dyr her i kvarteret. 

Prisen pr. skilt 646,25 kr,.

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti mellem Jonsgården og Jernbjerglunden. Pris 26.000 kr.

David Bratved Mir er kommet med forslag om etablering af sti fra Jonshaven hvor der i dag er en trampesti. Pris 20.000 kr.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  onsdag d. 29. september 2021 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 21/9-21.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 29 september 2021

Vel mødt,

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 20/3-19.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. marts 2019
Underskrevet regnskab 2018

Vel mødt,

BestyrelsenIndkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 14/3-18.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 22. marts 2017
Underskrevet regnskab 2017
Budget 2018

Vel mødt,

Bestyrelsen

Indkomne forslag til generalforsamling 2017

Til generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen modtaget følgende 2 forslag:

  1. Beskæring af bevoksningen omkring mosen – pris forventet imellem kr. 15.000 og 20.000
  2. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen fra 80 watt halogen til 25 watt LED.
    Dette vil medføre en fremtidig besparelse på strøm og vedligeholdelse – pris forventet omkring kr. 35.000
  3. Jack Rasmussen, har stillet forslag om at foreningen kommer på Fibernet – mere info. på mødet.

 

Vel mødt på torsdag, i SBIs klubhus

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2016

Så er det snart tid til generalforsamling 2016.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 17. marts 2016 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i år i SBIs klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Hvis du har forslag der ønskes til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 9. marts 2016.

Indkaldelse til generalforsamling d. 17. marts 2016
Underskrevet regnskab 2016
Budget 2016
Forslag 2016

Vel mødt,

Bestyrelsen