Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkaldelsen er leveret ud alle grundejernes postkasser.

Indkaldelsen kan ses her

Budget 2023 kan ses her

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 21/3-23.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Vel mødt,

Bestyrelsen