Arbejdsdag i grundejerforeningen

Husk at grundejerforeningen afholder arbejdsdag søndag d. 6. april 2014 kl. 10.00.

Mødested er græsarealet ved afvandingshullet, for enden af Jonshaven.

Opgaver vil blive fordelt på dagen.

Grundejerforeningen vil være vært for kaffe og kage.

Vel mødt

Bestyrelsen

ps. jf. sidste års generalforsamling vil foreningen indkræve kr. 300.00 i tilfælde af fravær.