Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 20/3-19.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. marts 2019
Underskrevet regnskab 2018

Vel mødt,

Bestyrelsen