Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 14/3-18.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 22. marts 2017
Underskrevet regnskab 2017
Budget 2018

Vel mødt,

Bestyrelsen