Aftale om service på gadebelysning

Opdatering 16. oktober: Ifølge SK Forsyning vil udskiftning af defekte lyskilder blive udført d. 25. oktober 2012.

Nu hvor vi er på vej ind i den mørke tid, kan bestyrelsen orientere om at vi pr. 1. oktober 2012 har indgået aftale med SK Forsyning om vedligeholdelse af vores gadebelysning.

Følgende ydelser er omfattet af aftalen:

  • Serieudskiftning af lyskilderne. Lyskilderne udskiftes, når lyskilderne har opnået en driftstid svarene til den økonomiske levetid.
  • Rengøring af amaturerne minimum hver 6. år.
  • Eftersyn af de elektriske installationer(sikkerhedseftersyn) iht. Elektricitetsrådets anbefalinger minimum hver 6 år.
  • Eftersyn af anlægget 4 gange pr. år for kontrol af lyskilderne herunder udskiftning af defekte lyskilder.
  • Udlevering af ledningsoplysninger til entreprenører vedr. anlægget.

Følgende ydelser er ikke omfattet af aftalen:

  • Skader som følge af hærværk og påkørsel af anlægget.
  • Graveskader på kabelanlæg.
  • Renovering/udskiftning/udvidelse af anlægget herunder udskiftning af amaturer, master og kabler.
  • Flytning af kabler, master, skabe mm.
  • Skader der skyldes vind og vejrforhold(stormskader mm.)

Det er envidere aftalt at SK Forsyning udskifter alle defekte lyskilder ved aftalens indgåelse.

På bestyrelsens vegne
Henrik Kragh Thomsen
Formand

Jonshaven 6