Velkommen til Grundejerforeingen Jonsgården

Posted by admin on April 23rd, 2012 under Ukategoriseret  •  Ingen kommentar

Bestyrelsen for grundejerforeningen Jonsgården, vil gerne byde dig velkommen til foreningens hjemmeside.

Her på siden findes oplysninger om bl.a. vedtægter, ordensreglement, bestyrelsesmedlemmer mv.

 

Grus til renovering af stisystem

Posted by Formand on September 15th, 2016 under Nyhedsbrev, udendørs vedligeholdelse  •  Ingen kommentar

Bestyrelsen vil gerne orientere om følgende:

Mandag/tirsdag i uge 38 vil der blive aflæsset grus på vores vendepladser. Dog på en sådan måde at det ikke dækker for indkørslerne.

Gruset skal bruges til opfyldning og renovering af  vores stisystem.

Vi forventer arbejdet gennemført ved udgangen af uge 38.

Vi beklager eventuelle ulemper dette må have for de af foreningens medlemmer der bor ud til vendepladserne.

På bestyrelsens vegne,

David
Formand

Arbejdsdag forår 2016

Posted by Formand on July 13th, 2016 under Arbejdsdag  •  Ingen kommentar

Hermed en opdatering på arbejdsdagen, samt lidt billeder herfra.

Vi fik samlet affald, plantet nye frugttræer på plantagen og gravet stien frem ved søen, Filtenborg ser gerne at flere stiller trailer til rådighed, og eller tilbyder at hjælpe med at køre skrald væk. Han blev denne gang efterladt lidt alene med opgaven, med hjælp fra Claus på Jonsgården.

Der var 13 hustande der ikke dukkede op, af dem mangler 8 stadig at betale.

Godt arbejde,
Bestyrelsen

Referat, regnskab & budget fra generalforsamling 2016

Posted by Formand on April 6th, 2016 under Generalforsamling  •  Ingen kommentar

Til alle beboere i Grundejerforeningen Jonsgården,

Nu kan referat, regnskab og budget fra foreningens ordinære generalforsamling 2016 læses på vores hjemmeside.

Hvis du vil læse mere kan du anvende dette link,

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling 2016

Posted by Formand on February 25th, 2016 under Generalforsamling  •  Ingen kommentar

Så er det snart tid til generalforsamling 2016.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 17. marts 2016 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i år i SBIs klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Hvis du har forslag der ønskes til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 9. marts 2016.

Indkaldelse til generalforsamling d. 17. marts 2016
Underskrevet regnskab 2016
Budget 2016
Forslag 2016

Vel mødt,

Bestyrelsen

Arbejdsdag i grundejerforeningen

Posted by Formand on September 2nd, 2015 under Arbejdsdag, Nyhedsbrev, udendørs vedligeholdelse  •  Ingen kommentar

Husk at grundejerforeningen afholder arbejdsdag søndag d. 25. oktober 2015 kl. 10.00.

Mødested er græsarealet ved afvandingshullet, for enden af Jonshaven.

Opgaver vil blive fordelt på dagen.

Grundejerforeningen vil være vært for kaffe og kage.

Vel mødt

Bestyrelsen

ps. Foreningen indkræver kr. 300.00 i tilfælde af fravær.

Godt arbejde!

Posted by Formand on April 12th, 2015 under Arbejdsdag, udendørs vedligeholdelse  •  Ingen kommentar

Arbejdsdag 2015, collage

Foreningen har idag afholdt sin 2. arbejdsdag – STOR SUCCES!

Vi slog sidste års fremmøde – vi var mere end 40 husstande repræsenteret fra morgenstunden og kl. 12.00 kunne vi nyde frugten af vores arbejde med hjemmebagt kage og lidt at drikke.

I år har vi foruden oprydning og opsamling af en hel trailer fuld skrald, sat 3 styks borde/bænke sæt op til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen beder alle beboere om at passe godt på vores nye fælles havemøbler.

Senere på måneden vil der blive sat skraldespande og “ryd op efter din hund” skilte op.

Lige som sidste år vil de husstande der ikke var repræsenterede idag, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6

Husk generalforsamling i aften.

Posted by Formand on March 18th, 2015 under Generalforsamling  •  Ingen kommentar

Dette er en test for at se om subscription virker.

Rettidigt inkommende forslag til generalforsamling 2015

Posted by Formand on March 13th, 2015 under Generalforsamling  •  Ingen kommentar

Bestyrelsen har modtaget vedlagte indkommende forslag.

Rettidige indkomne forslag til generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015

Posted by Formand on February 2nd, 2015 under Generalforsamling  •  Ingen kommentar

Så er det snart tid til generalforsamling 2015.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 18. marts 2015 kl. 19.00

Hvis du har forslag der ønskes til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 10. marts 2015.

Indkaldelse til generalforsamling d. 18. marts 2015

Underskrevet regnskab G/F Jonsgården 2015

Vel mødt,

Bestyrelsen

Arbejdsdag – well done!

Posted by Formand on April 6th, 2014 under Arbejdsdag, udendørs vedligeholdelse  •  Ingen kommentar

Arbejdsdag i Grundejerforeningen april 2014

Foreningen har idag afholdt sin første fælles arbejdsdag – Det blev en kæmpe success!

Vejret var ingen hindring, da cirka 30 huse var repræsenteret ved starten kl. 10.00, det betød at vi efter 2 timers arbejde og 5 vognlæs skrald, grene og andet affald, var klar til at nyde en kop velfortjent kaffe med kage.

Vi har også opsat nabohjælp skilt ved indkørslen til vores forening. På hjemmesiden https://din.nabohjælp.dk/account/signup er det muligt at læse mere om initiativet. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig og opsætte de gratis klistermærker.

De husstande der ikke var repræsenterede idag, vil modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Vi ses igen til efteråret! (tid og sted vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.)

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6