Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 20/3-19.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. marts 2019
Underskrevet regnskab 2018

Vel mødt,

BestyrelsenIndkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 14/3-18.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 22. marts 2017
Underskrevet regnskab 2017
Budget 2018

Vel mødt,

Bestyrelsen

Arbejdsdag 2017

Hermed en opdatering på arbejdsdagen d. 23. april 2017.

Dagen gik med, at vi fik samlet affald, tømt samtlige kloaker, fejet vejene, beskåret  træer samt kørt på genbrugspladsen.

Tak til alle dem, som gav en hånd med at gøre vores kvarter til et fortsat dejligt og attraktivt område.

Lige som de sidste år vil de husstande, der ikke var repræsenterede på arbejdsdagen, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk arbejdsdagen for foråret 2018 bliver afholdt søndag d. 22. april.

Indkomne forslag til generalforsamling 2017

Til generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen modtaget følgende 2 forslag:

  1. Beskæring af bevoksningen omkring mosen – pris forventet imellem kr. 15.000 og 20.000
  2. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen fra 80 watt halogen til 25 watt LED.
    Dette vil medføre en fremtidig besparelse på strøm og vedligeholdelse – pris forventet omkring kr. 35.000
  3. Jack Rasmussen, har stillet forslag om at foreningen kommer på Fibernet – mere info. på mødet.

 

Vel mødt på torsdag, i SBIs klubhus

Bestyrelsen

Grus til renovering af stisystem

Bestyrelsen vil gerne orientere om følgende:

Mandag/tirsdag i uge 38 vil der blive aflæsset grus på vores vendepladser. Dog på en sådan måde at det ikke dækker for indkørslerne.

Gruset skal bruges til opfyldning og renovering af  vores stisystem.

Vi forventer arbejdet gennemført ved udgangen af uge 38.

Vi beklager eventuelle ulemper dette må have for de af foreningens medlemmer der bor ud til vendepladserne.

På bestyrelsens vegne,

David
Formand

Arbejdsdag forår 2016

Hermed en opdatering på arbejdsdagen, samt lidt billeder herfra.

Vi fik samlet affald, plantet nye frugttræer på plantagen og gravet stien frem ved søen, Filtenborg ser gerne at flere stiller trailer til rådighed, og eller tilbyder at hjælpe med at køre skrald væk. Han blev denne gang efterladt lidt alene med opgaven, med hjælp fra Claus på Jonsgården.

Der var 13 hustande der ikke dukkede op, af dem mangler 8 stadig at betale.

Godt arbejde,
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2016

Så er det snart tid til generalforsamling 2016.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 17. marts 2016 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i år i SBIs klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Hvis du har forslag der ønskes til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 9. marts 2016.

Indkaldelse til generalforsamling d. 17. marts 2016
Underskrevet regnskab 2016
Budget 2016
Forslag 2016

Vel mødt,

Bestyrelsen

Godt arbejde!

Foreningen har idag afholdt sin 2. arbejdsdag – STOR SUCCES!

Vi slog sidste års fremmøde – vi var mere end 40 husstande repræsenteret fra morgenstunden og kl. 12.00 kunne vi nyde frugten af vores arbejde med hjemmebagt kage og lidt at drikke.

I år har vi foruden oprydning og opsamling af en hel trailer fuld skrald, sat 3 styks borde/bænke sæt op til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen beder alle beboere om at passe godt på vores nye fælles havemøbler.

Senere på måneden vil der blive sat skraldespande og “ryd op efter din hund” skilte op.

Lige som sidste år vil de husstande der ikke var repræsenterede idag, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

På foreningens vegne,

Henrik Thomsen
Jonshaven 6