Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 20/3-19.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. marts 2019
Underskrevet regnskab 2018

Vel mødt,

BestyrelsenIndkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 14/3-18.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 22. marts 2017
Underskrevet regnskab 2017
Budget 2018

Vel mødt,

Bestyrelsen

Arbejdsdag 2017

Hermed en opdatering på arbejdsdagen d. 23. april 2017.

Dagen gik med, at vi fik samlet affald, tømt samtlige kloaker, fejet vejene, beskåret  træer samt kørt på genbrugspladsen.

Tak til alle dem, som gav en hånd med at gøre vores kvarter til et fortsat dejligt og attraktivt område.

Lige som de sidste år vil de husstande, der ikke var repræsenterede på arbejdsdagen, modtage en hilsen fra kassereren med en opkrævning på kr. 300,- jf. fællesbeslutningen på generalforsamlingen i 2013.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Husk arbejdsdagen for foråret 2018 bliver afholdt søndag d. 22. april.