Årlig betaling af Grundejerkontingent

Med udgangen af januar modtager I den årlige regning vedr. Grundejerforeningskontingent. Regningen forfalder til betaling d. 10/2-2013. Regningen dækker kontingentet for 2013 som blev besluttet på generalforsamlingen i 2012.

Med venlig hilsen
Mie Bork Lundgreen
Kasserer