Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Bestyrelsen ønsker at invitere alle grundejere til ordinær generalforsamling  onsdag d. 29. september 2021 kl. 19.00 i SBI’s klubhus, Parkvej 41, 4200 Slagelse.

Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før – dvs. 21/9-21.

Herefter vil de kunne læses her på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling d. 29 september 2021

Vel mødt,

Bestyrelsen