Indkommende forslag til Generalforsamling 2020

Jack Rasmussen er kommet med følgende forslag:
Oprensning af sø m. pil.  Rødder og pil graves op og bortkøres  36000+moms
En dag m. minigraver tjekke bund,for rødder                                 5500+moms

Alexander Raasthøj er kommet med dette forslag:
Forslag til reduktion af hastighed i Jonsgården