Fiber i vores område

Kære grundejere 

Bestyrelsen har her til aften holdt møde i forbindelse med, at TDC skal igang med at grave fiber ned i vores område. 

Vi er som grundejerforening ikke med til at bestemme, om der skal gives tilladelse til at grave eller ej. Det er udelukkende kommunen, som giver tilladelse. I bestyrelsen ønsker vi ikke at modsætte os, at der bliver lagt fiber i vores område. Vi ønsker at samarbejde med kommunen og TDC, således at gravearbejdet giver mindst mulig gene, samt at der primært bliver gravet, hvor der ikke er asfalt eller fortorv. 

Bestyrelsens overordnede holdning til at der kommer fiber til vores område er positiv, da vi mener, at fiber er fremtiden og vil give os alle flere valgmuligheder, når vi skal vælge TV- og internetudbyder. 

Vi er opmærksomme på, at gravearbejdet vil kræve reetablering efterfølgende fra TDC. Derfor er vi i dialog med kommunen og TDC således, at vi i størst muligt omfang kan være med til at påvirke, at der bliver gravet så lidt som muligt i vejene og fortorv. 

Så snart vi kender den endelige graveplan vil vi sikre billeder af, hvordan området ser ud før og efter. De billeder skal bruges til at sikre at reetableringen af vores område bliver så tæt på den nuværende stand som muligt. 

Efter opfordring fra nogle beboere har vi i bestyrelsen drøftet muligheden for at holde et informationsmøde omkring fiberetableringen. Det er dog vores vurdering, at vi i bestyrelsen ikke kan bidrage med yderligere information, som beboerne ikke allerede har modtaget. Derfor ønsker vi ikke unødigt at bruge beboernes tid, men vi vil naturligvis informere så snart vi kender til det endelige gravearbejde, eller vi modtager ny information. 

Vi vil i bestyrelsen udarbejde et høringssvar, hvor vi vil udtrykke vores bekymring i forhold til gravearbejdet. Samtidig vil vi lægge vægt på og opfordre til, at der så vidt det er muligt ikke graves i veje og fortorv.

Hvis der er beboere, som har bekymringer i forbindelse med fiberetableringen i vores område, som ikke er nævnt ovenfor, er I meget velkommen til at skrive til formand@jonsgarden.dk. Så vil vi prøve at samle op på de bekymringer der måtte være så vi kan lave det så nuanceret høringssvar som muligt. Evt. kommentar skal være bestyrelsen i hænde inden d. 22-10-2019. 

Venlig hilsen
David Bratved Mir
Formand, Grundejerforeningen Jonsgården.

PS. denne information er også delt i Jonsgården Grundejerforening