Indkomne forslag til generalforsamling 2017

Til generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen modtaget følgende 2 forslag:

  1. Beskæring af bevoksningen omkring mosen – pris forventet imellem kr. 15.000 og 20.000
  2. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen fra 80 watt halogen til 25 watt LED.
    Dette vil medføre en fremtidig besparelse på strøm og vedligeholdelse – pris forventet omkring kr. 35.000
  3. Jack Rasmussen, har stillet forslag om at foreningen kommer på Fibernet – mere info. på mødet.

 

Vel mødt på torsdag, i SBIs klubhus

Bestyrelsen