Ordinær generalforsamling 2014

Så er det snart tid til generalforsamling 2014.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 26. marts 2013 kl. 19.00

Hvis du har forslag til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18. marts 2014.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt i nær fremtid, ligesom den kan læses her på hjemmesiden.

Indkaldelse til generalforsamling 26-3-2014 – med dagsorden

Vel mødt,

Bestyrelsen