Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling

På dette års generalforsamling blev vedtaget, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med det formål at stemme om hvilken kurs foreningen skal lægge med hensyn til overtagelse af vores veje.

Generalforsamlingen finder sted d. 15. Maj 2013 kl. 20.00 i carporten v. Jonshaven 6

De væsentligste punkter på dagsordenen vil være debat og afstemning om hvilken kurs medlemmerne ønsker at bestyrelsen skal arbejde efter.

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Indkomne forslag  (skal være bestyrelsen i hænde senest 8. Maj)
  • Debat
  • Afstemning
  • Eventuelt

I løbet af den kommende uge vil du i postkassen modtage den officielle indkaldelse.

 

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne,

 

Henrik Kragh Thomsen

Formand

Jonshaven 6