Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Så er det igen blevet tid til ordinær generalforsamling.

Derfor vil du en af de nærmeste dage modtage følgende materiale i din postkasse:
• Indkaldelse til generalforsamling
• Bilag 1 – Forslag til ordensreglement
• Bilag 2 – Ændringsforslag til foreningens vedtægter – valg til bestyrelsen
• Bilag 3 – Ændringsforslag til foreningens vedtægter – afstemningsregler
• Bilag 4 – Fuldmagt

Materialet kan envidere downloades her

Bestyrelsen vil naturligvis anbefale alle grundejere at deltage i generalforsamlingen, eller som minimum udfylde vedlagte fuldmagt og aflevere denne i formandens postkasse på Jonshaven 6.

Emner som grundejere ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. den 12/3, med angivelse af om emnet skal til afstemning eller til diskussion.

Hvis der er spørgsmål til materialet er alle beboere velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Kragh Thomsen
Formand

Jonshaven 6