Ordinær generalforsamling 2013

Så er det snart tid til generalforsamling 2013.

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 20. marts 2013 kl. 19.00

Generalforsamlingen vil som tidligere blive afviklet i Otterup forsamlingshus.

Hvis du har forslag til eventuel afstemning, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 12. mars 2013.

Officiel indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt i nær fremtid.

Vel mødt,

Bestyrelsen