Vi vil have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat.

På generalforsamlingen har vi haft besøg af Rafn & Søn, der har specialiseret sig i at undersøge, om de fradrag der er givet til hver enkelt grundejer i forbindelse med bl.a. byggemodningen, er korrekt udregnet i forhold til ejendomsskatten.

I mange tilfælde har det vist sig, at der ligger store besparelser i ejendomsskatten, fordi den tit er beregnet på et fejlagtigt grundlag. Besparelsen kan derefter godtgøres af skattevæsenet fra 2010  og frem til 30 års dagen for færdiggørelsen af byggemodningen, såfremt den anmeldes inden udgangen af april måned.

Rafn & Søn beregnet, at der formentligt gemmer sig en besparelse på mellem kr. 2.800 – 3.500 Årligt for den enkelte ejer.

For at komme videre i processen, er det imidlertid nødvendigt, at hver grundejer personligt indgår aftale med Rafn & Søn for dels at give klarhed over, hvad hver især forpligter sig til og ikke mindst honorar til firmaet.

Hvem har hvilke pligter – og hvad koster det?Rafn og Søn, udfører alt arbejdet i forbindelse med, at føre sag mod relevante instanser og myndigheder. Vores forpligtelse er alene at sørge for, at give adgang til relevant information, Rafn og Søn skal bruge i forbindelse med sagen.

Prisen for ydelsen er følgende:

  • Vi skal alene betale for arbejdet, hvis vi opnår en besparelse
  • Opnås ingen besparelse, skal vi ikke betale for ydelsen.
  • Honoraret vil udgøre under halvdelen af det beløb, vi får tilbagebetalt ved sagens afslutning.

Yderligere krav
Sagsbehandlingen er tung for Rafn og Søn og for at det kan betale sig for virksomheden at gennemføre en skattesag, kræves der min. 90% tilslutning fra grundejerne.

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Kirsten Hjortshøj Boutrup fra Rafn & Søn på tlf. 2242 7212 eller mail: kb@rafnogsoen.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Download